Objednání opravy

Než si opravu objednáte:

- zapište si typ a model Vašeho přístroje (tyto údaje naleznete na štítku na zadním krytu přístroje)

- pokuste se co nejpřesněji definovat povahu závady přístroje (nefunkční zvuk, vodorovné pruhy přes obraz, kostičkování obrazu apod.)

- budeme požadovat Vaše jméno, adresu, číslo popisné i orientační, patro bytu, kontaktní telefonní číslo

- vymezte si termín, který Vám bude ve spojitosti s úkony souvisejícími s případným svozem porouchaného spotřebiče vyhovovat

- kontaktujte nás na telefonním čísle 59 696 67 67, 603 866 866, e-mailu tvsjust@seznam.cz anebo přímo v provozovně - vezete-li přístroj do provozovny sami, není nutno se k dílenské opravě telefonicky předem objednávat, otevřeno máme od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin

TVS JUST - Opravy spotřební elektroniky