Ceník

Při převzetí přístroje k opravě na dílně zákazník uhradí zálohu 200 Kč – částka slouží ke zjištění závady a ověření technického stavu přístroje, bude z finální ceny opravy odečtena. Záloha slouží k pokrytí nákladů spojených se zjištěním závady. Po zjištění konkrétní vady přístroje kalkulujeme celkovou cenu opravy a telefonicky o ní informujeme zákazníka.

  • Hodinová zúčtovací sazba je od 1. 1. 2024 400 Kč
  • Měření izolačního odporu a únikového proudu dle ČSN 331610 20 Kč
  • Nejsme plátci DPH